Hvad er forskellen på AR og andre Reikisystemer?

Englene står ved din side og healer sammen med mestre og galaktiske healere.

Alt du skal gøre er at holde healingsrummet*

 

Alle der har erfaring med healing og arbejder med Angelic Reiki kan mærke forskellen.

Til dig der arbejder med en anden type Reiki Healing kan jeg fortælle, at i Angelic Reiki skal du ikke huske nogen symboler.

Der er kun ganske få steder du skal ligge dine hænder hver gang, og selve healingen tager i gennemsnit 20 minutter.

Du skal ikke koncentrere dig om at mærke en masse eller tage imod informationer. Jo mindre du involverer dig, og jo mere du tillader dig selv blot at være kanal, jo bedre en healing får modtageren. Du kan ikke gøre noget forkert!

Men der er flere andre forskelle på Angelic Reiki og de andre Reiki healingssystemer. For bedre at kunne forklare dem, så er der en grundlæggende viden, som du bør have.

*Healingsrummet lærer du at holde på workshopsene

 

Atlantis

Lige nu er det generelt accepteret, at det system som vi kender som Reiki Healing, er det originale healingssystem, som blev brugt i Atlantis. Det er også accepteret viden, at det Atlantiske folk var i en langt højere bevidsthed, end vi er i dag, og at de havde direkte kontakt til guddommelig visdom.

De brugte vibrationssymboler til at kontakte den guddommelige energi, og når de blev sendt ind i menneskekroppen skabte den balance og helbredte.

Healingssystemet forsvandt fra jorden ved Atlantis fald, men blev genfundet af Dr. Usui i 1880’erne. På dette tidspunkt var menneskeheden kommet på den anden side af den 26.000 årige cyklus i solsystemet, som startede med Atlantis fald.

 

Hvor var vi i bevidstheden da Reiki kom tilbage?

I 1880’erne var vi som mennesker kun nået til en accept af, at vi var en del af et solsystem. Alt udover dette kunne vi ikke rumme, hverken spirituelt eller med vores intellekt.

Husk på at den healing vi giver uanset hvilket årti eller århundrede vi befinder os i, svarer til det niveau vi befinder os på, lige på det tidspunkt. Det vil dermed sige, at de symboler som Dr. Usui modtog, blev givet med de vibrationer, som menneskeheden befandt sig i på det tidspunkt. De vibrationer svarede til vores solbevidsted – vores opfattelse af vores verden eller sagt på det universelle sprog – solar consiousness. Da alle symboler har 7 niveauer som de kan modtages på (ganske som vi mennesker har 7 hovedchakra plus flere som vi får større og større adgang til) så blev symbolerne til Dr. Usui givet på en solar plexus vibration.

 

Så tog vi et spring i bevidstheden

Menneskeheden har siden 1880’erne udvidet sin bevidsthed med høj fart. Efter 2. Verdenskrig tog vi et spring i vores bevidsthed, som udvidede den og skabte plads til en accept og forståelse af, at vores solsystem kun er 1 ud af mange systemer i universet. En galaktisk bevidsthed. Prøv at tænke på hvor meget science fiktion filmgenren voksede herefter. Der kom en generel øget interesse for liv på andre planter, ufoer og aliens. 

Alle de Reiki systemer der har udviklet sig efter 2. Verdenskrig har gjort det med grundlag i de traditionelle Reiki symboler. Og de er blevet givet med den nye vibration i galaktisk bevidsthed, som er lig med vores hjerte chakra.

Ved den Harmoniske Konvergens i 1987 (læs mere her) tog menneskeheden endnu et spring i bevidstheden. Dette spring gjorde det muligt for os, at modtage symbolerne på en højere vibration end med vores hjerte chakra.

 

Angelic Reiki kom til os

Da Angelic Reiki første gang blev kanaliseret i 2003, var Kevin Core (der tog imod systemet) klar over, at indvielserne i dette system skete på en hals chakra vibration. Siden da er vibrationerne i indvielserne blevet højere og højere.

Efter den 11. November 2005 hvor planetens krystal gitter blev forankret blev vi bevidste om, at vi nu for første gang siden Atlantis, har mulighed for at modtage healingssymbolerne igennem alle 7 niveauer.

I Angelic Reiki bliver alle symboler givet gennem alle 7 niveauer.

MEN på grund af den strenge overholdelse af omstændighederne i Reiki indvielser, som Dr. Usui gav instrukser i, så mener mange, at symbolerne i Reikisystemet stadig kun gives på hjerte chakra vibration.

Jeg mener bestemt ikke, at vi skal se bort fra den gode helende kraft der er i Reikisystemet. Jeg vil lade det være op til dig, at vurdere hvilket system du er mest draget imod.

 

Forskellen på indvielserne

Der er også forskel på den måde indvielserne gives i systemerne.

Igennem alle tider og igennem alle traditioner er udvidelse af bevidsthed på healingsskoler blevet givet af en Master til en elev igennem indvielser. Før i tiden skulle elevenerne bevise deres værdighed igennem øvelser før de fik indvielserne. Det gør vi ikke så meget mere. I hver fald ikke i lige så høj grad...

I en indvielse modtager eleven den lyse høje bevidsthed fra læreren for at hæve vibrationerne. Jeg er sikker på, at mange andre ville beskrive det anderledes. Men dette er min korteste og nemmeste måde at forklare det på.

Ikke alle Mastere har gennemgået en udvikling, som har hævet dem til det højeste rene lys. Nogle af dem er stadig trykket af deres ego, i følelsesmæssig ubalance og har store personlige udfordringer. Elever der modtager indvielser igennem disse Mastere, får dem derfor ikke med det reneste lys eller de højeste energier.

Intentionen med Angelic Reiki har altid været at forene de 7 legemer i mennesket med deres originale guddommelige vibration. For at sikre at symbolerne der gives til eleverne, er i deres højeste renhed, så bliver de ikke givet af læreren. Læreren åbner et rum, en vortex af energi, hvorigennem Engleriget manifesterer deres energi omkring hver elev, og forankrer symbolerne i de tilhørende chakra. Symbolerne bliver herigennem givet med guddommelig vibration, og som sådan påvirker de bevidstheden hos hver elev fra det øjeblik de modtages.

 

Englevibrationer

I Angelic Reiki systemet er der de traditionelle 4 indvielser. I forlængelse af disse er der 2 yderligere, som udelukkende er med Engle. Engleriget blev skabt før vores univers. Der er derfor en meget stor forskel på de vibrationer engle har, og på dem et menneske her på jorden har. Af denne årsag har Ærkeengel Metatron sørget for, at indvielser med engle vibrationer, er en integreret del af dette system.

Netop disse indvielser er den mest betydningsfulde del af systemet. Igennem dem begynder vi at ændre os helt ned på molekylært plan. Det er dette der gør det muligt for hver elev, at blende mere perfekt sammen med englenes energier, som følger eleven trofast efter indvielserne.

 

Delvist skrevet med hjælp fra www.angelicreiki.net

Læs mere om Healeruddannelsen

Se aktuelle workshops